sakraalityöryhmä

Auran  seurakunnan  sakraalityöryhmä  teki  työtänsä  vuosina  2006-2007.  Nyt  vuonna  2009  on  ryhdytty  toimiin  kirkon  sisätilojen  remontin  aloittamiseksi.  Tarjouskilpailu  urakasta  edeltää  varsinaista  työtä,  joka  ajoittunee  vuoteen  2010.  Jos  kaikki  menee  kuten  on  sunniteltu  nin  kirkon  sisätilojen  uusi  ilme  on  totta  syksyllä  2010.  Sakraalityöryhmän  mietintö  on  edelleenkin  kaiken  muutostyön  pohjana. 

T.  Torsti  Äärelä
Auran  kirkkoherra


 

Auran  seurakunnan  sakraalityöryhmän  mietintö

 


Auran  seurakunnan  kirkkoneuvosto  asetti  kokouksessaan  27.10.2005  työryhmän 
valmistelemaan  Auran  kirkon  alttaritilaan  mahdollisesti  tehtäviä  muutoksia.  Ryhmä  aloitti  työskentelynsä  kuitenkin  vasta  syksyllä  2006.  Työskentelyyn  kuului  vierailuja  lähiseudun  kirkkoihin,  asiantuntijakonsultaatioita  ja  yhteisiä  kokoontumisia.  Kevään  2007  kokoontumisen  jälkeen  kirkkoherra,  ja  työskentelyn  johtaja  Torsti  Äärelä  sai  tehtäväkseen  laatia  valmisteluasiakirjan  viimeistä  kokoontumista  varten.  Kokonaistyöskentelyn  aikana  ryhmä  alkoi  käyttämään  itsestään  nimitystä  sakraalityöryhmä.  Työryhmä  päätyi  lopulta,  hankeen  kokonaisuuden  ja  sen  laajemman  yhteyden  vuoksi,  ottamaan  kantaa  kirkon  sisätilan  edellyttämiin  muutos-  ja  korjausvaatimuksiin.  Keväällä  2007  laadittu  valmisteluasiakirja  on  tämän  mietinnön  pohjana  ja  tässä  tekstimuodossa  aina  pääkohdan  jälkeen  oleva  alaotsikko  ” Työryhmän  jäsenten  ajatuksia  viimeisessä  kokouksessa”  sisältää  ne  ajatukset  jotka  tuotiin  esiin  viimeisen  kokoontumisen  aikana.  Viimeisen  kokoontumisen  päättyessä  työryhmä  saattoi  todeta  työsken-telyn  päättyneen  ja  sen  tulosten  kirjaamisen  sujuneen  yksimielisesti.


Alttari-tila  ja  kuori. 


Kirkon  kuorissa  on  tehty  joitain  selkeyttäviä  tilaratkaisuja.  Alttarin  suhteen  on  kaksi  vaihtoehtoa.  Alttari  joko  otetaan  seinästä  irti  tai  annetaan  olla  nykyisel-lään.  Palvelualttarin  rakentaminen  ei  ole  perusteltua  sen  epäkäytännöllisyyden  vuoksi,  samoin  se  luo  epämääräisen  tilavaikutelman.  Sen  ollessa  käytössä  voi  olla  myös  vaikeaa  mieltää  sitä  mikä  on  oikea  alttari.  Tuntuisi  perustellulta  irrottaa  alttari  seinästä  kuten  Tarvasjoen  kirkossa  on  tehty,  Marttilan  mallia ei  voida  pitää  esimerkillisenä.  Tällaista  alttaritilan  muutosta  on  helppo  perustella  sillä,  että  tila  voidaan  palauttaa  alkuperäiseen  muotoonsa  hyvin  helposti.

Alttarikaiteen  suhteen  tarvitaan  pientä  säätöä.  Kyseeseen  tulevat  polvistumistason  kaltevuuden  muuttaminen  ja  alttarikaiteen  yläosaan  tehtävät  muutokset. Kuorin  lattian  pinnalle  ei  tulisi  tehdä  mitään  muutoksia  akustisten  syiden  vuoksi.  Punainen  matto  tulisi  vetää  alttarikaiteeseen  saakka.

Lukupulpetti  tulee  rakentaa  kokonaisuuteen  sopivaksi.  Sen  tulee  korostaa  sitä,  että  se  on  evankeliumikirjan  säilytyspaikka  jonka  äärestä messun  alkuliturgia  toimitetaan,  tai  sanajumalanpalveluksen  kyseessä  ollen  koko  liturgia  toimitetaan.

Alttari-  ja  kuoritilan  kokonaisuudessa  otetaan  huomioon  myös  lähetyskynttelikkö  ja  Kristus-kynttilä.


Työryhmän  jäsenten  ajatuksia  viimeisessä  kokouksessa:

-Vaneri  tulisi  ottaa  pois  alattarikaiteen  pehmusteen  päältä.
-Lukupulpetti  tulee  rakentaa  kirkon  kokonaisuuden  ja  tyylin  mukaisesti.
-Kristus-kynttilän  käytön  tulee  olla  johdonmukaista.  Palaako  se  Pääsiäisestä-Helatorstaihin  vai  koko  kirkkovuoden  ajan?
-Kastemaljan  paikka.  Tehdäänkö  sille  kuoriin  oma  paikka?
-Kuorin  eteläsuunnassa  oleva  penkki  on  tarpeeton.  Poistamalla  se  saadaan  kuoriin  lisää  tilaa  ja  väljyyttä.
-Punainen  matto  tulisi  ulottua  alttariin  saakka.  Kompastumisvaara  kuorissa  vältetään  asentamalla  maton  sivuihin  metallislista. Kaikkia  kirkon  mattoja  tulee  leventää. 

Liturgiset  tekstiilit.


Liturgiset  tekstiilit  kuuluvat  ratkaisuna  alttari-  ja  kuoritilan  puitteisiin.  Uusien  liturgisten  tekstiilien  hankinta  voidaan  jaottaa  useammalle  vuodelle.  Yksi  ratkai-su  värisarjojen  suhteen  on  seuraava:  violetti,  vihreä,  valkoinen  ja  punainen.  Nykyisestä  antependiumista  voidaan  tehdä  replika  ja  rakentaa  violetin sarjan  symboliikka  sen  pohjalle.  Violetti  on  nykyisen  antependiumin  alkuperäinen  väri.  Yhteen  sarjaan  kuuluisi  antependium,  pulvinariumit  eli  kirjaliinat  lukupulpettiin  ja  saarnastuoliin,  messukasukka  ja  kaksi  stolaa.  Liturgisten  tekstiilien  hankinta  koko  laajuudessaan  on  perusteltua.  Niiden  säilyttämiseksi  tarvitaan  asianmukaiset  tilat.  Tarpeelliseksi  tulee  sakastin  tilajärjestely  tilan  hankkimiseksi  liturgisten  tekstiilien  asianmukaiselle  säilyttämiselle.  Tilaa  voidaan  tarvittaessa  ottaa  myös  jostain  kirkon  nurkasta.  Tällöin menetetään  korkeintaan  15  istumapaikkaa.

Etsittäessä  malleja  ja  symboliikka  Auran  kirkon  liturgisiin  tekstiileihin  voidaan  käyttää  hyväksi  kaikkia  vanhoja  kirkossa  joskus  käytettyjä  tekstiilejä  ja  esineitä.

Työryhmän  jäsenten  ajatuksia  viimeisessä  kokouksessa:

-Vanha  antependium  tulee  asettaa  vitriiniin  joka  sijoitetaan johonkin  paikkaa  kirkon  sisällä.
-Replikan  valmistamista  nykyisestä  antependiumista  ei  ole  järkevää.  Olisi  parasta  antaa  tekstiilitaiteilijalle  vapaat  kädet  suunnitella  uusi,  ajan  henkeä  ja ihmisten  käsityskykyä  tavoitteleva  ”apostoli-aiheinen”  antependium.
-Liturgisten  tekstiilien  valmistumisjärjestys  aiheutti  keskustelua  mutta  vaihtoehdot  voivat  olla:  violetti,  vihreä, valkoinen  ja  punainen  tai  vihreä,  valkoinen  violetti  ja  punainen  tai  vihreä,  violetti,  valkoinen  ja  punainen. 

Äänentoisto.


Jotta  jumalanpalveluksen  toimittajat  ja  muut  mahdolliset  toimijat  pääsisivät 
luontevaan  liikkumavapauteen  tulisi  kirkossa  olla  kannettavat  mikrofonit.
Nykyisten  laitteiden  kapasiteetti  nyt  käytössä.  Uudet  laitteet  ovat  tarpeen.

Työryhmän  jäsenten  ajatuksia  viimeisessä  kokouksessa:

-Tämä  asia  on  kiireellinen  ja  se  tulisi  toteuttaa  jo  vuonna  2008. Ratkaisu  on 
riippumaton  alttaritilan  muutoksesta,  liturgisista  tekstiileistä  ja  kirkon
maalauksesta.

 

Kirkon  maalaus.


Liturgisten  tekstiilien  hankinta  kaikessa  laajuudessaan  vaikuttaa  tähän  ratkaisuun. 
Kirkon  sisäosien  maalipinta  on  1950-luvun  lopulta  ja  on  noen  peitossa.  Kirkon 
Maalaus  sisäpuolelta  olisi  varsin  perusteltua.  Tällöin  tulee  harkintaan
kokonaisuutena  kirkon  sisäosan  väriratkaisut.  Kirkon  maalaus  sisäpuolelta  tulee 
kuitenkin  ajankohtaiseksi  viimeistään  parinkymmenen  vuoden  kuluessa.  Se  olisi 
tämänkin  vuoksi  tehtävä  tässä  yhteydessä.  Asiaa  on  kuitenkin  tarkasteltava 
kokonaisuuden  kannalta

Työryhmän  jäsenten  ajatuksia  viimeisessä  kokouksessa:

-Väriasiantuntijan  lausuntoa  pidetään  tärkeänä.  Se  on  lähtemätön  edellytys  myös  tekstiilitaiteilijan  työskentelyn  kannalta.


Valaistus. 


Mahdollinen  maalaus  ja  uudet  liturgiset  tekstiilit  voivat  lisätä  valontarvetta 
kirkossa.  Tätäkin  asiaa  on  tarkasteltava  kokonaisuuden  kannalta.

Työryhmän  jäsenten  ajatuksia  viimeisessä  kokouksessa:

-Maalaus,  tekstiilit  ja  valaistus  kulkevat  käsi  kädessä.
-Kirkon  sähköjärjestelmän  uudistaminen  voi  olla  välttämätöntä.  Valaistus  voi 
lisätä  sähköntarvetta.
-Tässä  yhteydessä  on  otettava  esille  myös  nykyisen alttaritaulun  puhdistaminen.


Muut  ratkaisut.


Kirkkoon  voidaan  asentaa  laskettava  valkokangas  lähinnä  lukupulpetin 
puoleiseen  seinään  kirkon  alttaripäädyssä.  Digi-projektorille  löytyy  myös 
luonteva  paikka.

Koska  kaikki  valmistelun  aikana  tuotavat  ideat  on  esitettävä  on  myös  puhuttava 
mahdollisuudesta  luoda  parvien  reunuksissa  oleviin  peileihin  yksi  tai 
mahdollisesti  useampikin  kuvasarja

Työryhmän  jäsenten  ajatuksia  viimeisessä  kokouksessa:

-Kirkon kaappikelloon tulee asentaa uusi koneisto jotta kello olisi käytössä.
-Valkokankaan  toteutuksen  ratkaisua  on  mietittävä  kokonaisuuden  kannalta.
-Kuvasarjojen  maalaaminen  parvien  reunuksien  peileihin  koettiin  vieraaksi vaikka
asia  pelkkänä  ajatuksena  on  hyvä.
-Viimeisessä  kokouksessa  nostettiin  esille  Auran  kirkon  vanhan  alttaritaulun
käsittely  ja  sijoitus. Päädyttiin  yksimielisesti  esittämään sen  restauroimista  ja
sijoittamista  paikalle  joka  vastaa  sen  arvoa.


Hankkeen  jatko.


Kokonaisratkaisuna  työryhmä  esittää  mietinnössään  seuraavia  asioita: 

-alttarin  irrottaminen  seinästä, 
-muutokset  alttarikaiteeseen
-lukupulpetin  valmistuttamista
-punaisten  mattojen  uusimista
-liturgisten  tekstiilien  hankkimisen  kaikessa  laajuudessaan  ja  niiden  säilytystilan  rakentamista
-uuden  äänentoistojärjestelmän  hankkimista
-isoa  maalausremontin  kirkon  sisätiloihin
-valaistuksen  ajanmukaistamista
-laskettavan  valkokankaan  ja  digiprojektorin  asentamista  kirkkoon.

Koska  talousarviossa  on  varattu  hankkeeseen  15 000  euroa  voidaan  esittää  että hankitaan arkkitehti  laatimaan  alustava  kokonaissuunnitelma,  johon  sisällytetään  alttari- ja  kuoritilan  muutokset  lukupulpetteineen  (Myös  laskettava  valkokangas)  ja  maalaus.  Tämä  voitaisiin  toteuttaa jo  vuonna  2007.

Liturgisten  tekstiilien  hankinta  on  oma  linjansa  ja  päätös  siitä  voidaan  tehdä  erillään  arkkitehtien  työstä.  Kuitenkin  on  otettava  huomioon  eri  värien  vaati-mukset  maalauksen  suhteen,  samoin  valaistus.

Aurassa  16  lokakuuta  2007

Khra  Torsti  Äärelä, 
Auli  Kumpunen, 
Leena  Hafrén, 
Hannu  Salminiitty, 
Ilpo  Viitaharju, 
Ari  Vilén, 
Jouko  Kyyrö,
Toive  Tammi.