Yleinen seurakuntatyö

Mitä yleinen seurakuntatyö oikein on?

 

Seurakunnan toiminta-, ja taloussuunnitelmassa jumalanpalveluselämä luetaan yleiseen seurakuntatyöhön kuuluvaksi. Se onkin aina ollut seurakunnan keskeisin työmuoto, perustehtävä, jonka ympärille kaikki muu rakentuu.

Yleinen  seurakuntatyö  on  joukko erilaisia  seurakunnan  toimintoja ja tapahtumia.  Pääsääntöisesti  voidaan  sanoa  että  yleiseen  seurakuntatyöhön kuuluu:

-kristillinen aikuiskasvatustyö
-raamattu-piirit  ja  erilaiset  opinto- ja  keskusteluryhmät
-seurakuntalaisille tarkoitetut  luennot
-hartauselämä
-seurat 
-seurakuntaretket 
-yksityinen  sielunhoito