Virkatodistuksen tilaus

Voimassa oleva virkatodistushinnasto lomakkeen alapuolella


Henkilötiedot todistusta varten


Tilaajan tiedot

 

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut

 

Maksuttomat todistukset

Kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja sisältävä todistus (elää-todistus) on maksuton. Maksuttomassa todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot; ei muuttoja, henkilöhistoriaa eikä muita henkilöitä. Maksuttoman elää-todistuksen lähettämisestä ei peritä toimitusmaksua.

Maksulliset todistukset – 9 euroa

Jos kirkon jäsentietojärjestelmästä tulostettavaan todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, todistuksesta peritään 9 euroa.

Manuaaliset 9 euron hintaiset todistukset

1. Todistukset, jotka laaditaan manuaalisesti ja niiden tietosisältö pohjautuu Kirjuri-jäsentietojärjestelmään ja perhelehtiin, maksavat 9 euroa. Todistuksen hinta on 9 euroa myös silloin, jos se laaditaan manuaalisesti pelkästään perhelehtien tiedoilla. Tällöin todistukseen kirjoitettavan tiedon määrällä ei ole vaikutusta todistuksen hintaan.

2. Jos manuaalisesti laadittuun todistukseen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä tietoa, todistuksesta peritään 9 euroa. Myös silloin, jos tietoja haetaan sekä Kirjurista että perhelehdiltä ja kirjamuotoisista kirjonkirjoista, ja kirjamuotoisten kirkonkirjojen tieto on rinnastettavissa päähenkilön yksittäiseen tietoon, todistuksesta veloitetaan 9 euroa. Manuaalisesti laadituissa todistuksissa yksittäinen tieto tarkoittaa henkilön perustietojen lisäksi henkilön muutto-, avioliitto- tai kuolintietoa. Kysymys ei ole yksittäisestä tiedosta, jos samalle todistukselle kirjoitetaan 1) useampia muuttoja tai avioliittoja, 2) sekä muutto- että avioliittotieto tai 3) kuolintiedon lisäksi kirjoitetaan muutto- tai avioliittotieto.

Manuaalisesti laaditun kastekirja otteen tai muun kirkollisista toimituksista tarvittavan todistuksen hinta on 9 euroa.

Manuaaliset 30 euron hintaiset todistukset kirjamuotoisista kirkonkirjoista

Manuaalisesti laaditusta todistuksesta, joka pohjautuu kirjamuotoisten kirkonkirjojen tietoihin ja siinä on enemmän tietoa kuin henkilön perustiedot ja yksittäinen muutto-, avioliitto- tai kuolintieto, veloitetaan 30 euroa.

Maksu veloitetaan asiakokonaisuuksittain

Mikäli samaan perunkirjoitukseen, lainhuudatukseen, kiinteistökauppaan yms. liittyvät todistukset tilataan samalla kertaa ja kyse on etenevistä tai takenevista sukupolvista tai sisaruksista perintökaaren mukaisesti, veloitetaan todistusmaksu vain kertaalleen. Sillä ei ole merkitystä, muodostetaanko samaan asiakokonaisuuteen kuuluvista tiedoista yksi asiakirja tai useampia.

Sukututkimus ja tieteellinen tutkimus

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta (15 minuutin työtä edellyttävä sukututkimustodistus maksaa siis 30 euroa, 40 minuutin työtä edellyttävä todistus 45 euroa, 70 minuutin työtä edellyttävä todistus 60 euroa jne.)

Tieteelliseen tutkimukseen annettavasta todistuksesta peritään vähimmäishintana 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, veloitetaan lisämaksuna jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta 15 euroa.

Muut maksut

Kirkkoherranviraston tai keskusrekisterin hallussa olevan sukuselvitystoisteen kopiosta peritään 9 euroa sivulta. Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen. Todistuksen lähettämisestä ulkomaille peritään lisäksi posti- ja pankkipalvelumaksut. Jos lasku lähetetään asiakkaan pyynnöstä eri osoitteeseen kuin todistus, veloitetaan erillisen laskun lähettämisestä lisäksi 5,50 euroa (lasku ja todistus eri osoitteisiin = 11 e). Maksukehotuksesta veloitetaan 5 euroa. Faksin lähettämisestä ei peritä maksua.


Kirkkohallitus on 21.3.2017 tehnyt voimassaolevaan, 21.4.2015 annettuun maksupäätökseen hinnantarkistukset, jotka tulevat voimaan 1.5.2017.